KURZY B

PRŮKAZ - VELITEL NÁMOŘNÍ JACHTY B

Tento kurz je určen pro kapitány, kteří už mají něco napluto a chtějí se vydat do vod, kde je nutné si umět poradit s přílivy a proudy.

K získání  BÉČKA potřebujete:


  • PROTOKOL O ABSOLVOVÁNÍ TEORETICKÉ ZKOUŠKY - Zkouška bude o něco náročnější, ale vše spolu důkladně procvičíme.

  • PRAXE - Potřebujete mít napluto 1000 námořních mil ve funkci velitele jachty v céčkových vodách, které doložíte lodním deníkem nebo jachtařskou knížkou.
    Dále 1500 námořních mil jako člen posádky ve vodách více než 20 námořních mil od pobřežní linie pod velením velitele jachty. Doložíte lodním deníkem nebo jachtařskou knížkou.


Flotilová plavba HR 2019
Flotilová plavba HR 2019VYDÁNÍ PRŮKAZU